Jubilæumsskrift

 

Jubilæumsskrift i anledning af 10-års jubilæet

Forord til jubilæumsskrift 1990 – 2000 

for 

                VESTJYDSK JAGTHORNBLÆSERLAUG         

Som en opstart for kommende læsere af dette jubilæumsskrift og for at vise lidt af det arbejde, der er gået forud for oprettelse af Lauget, er det valgt – lidt usædvanligt måske – at indsætte bilagene til skriftet foran.

Bilagene er tænkt anvendt som optakt til at læse selve skriftet om Lauget. Disse bilag giver mulighed for at se, hvilke personer der satte det hele i gang. Man kan se et af Laugets programmer og man får måske også lyst til at læse i den første LAUGSSKRÅ.

Denne Laugsskrå er i øvrigt fortsat gældende. 

Rigtig god fornøjelse. 

Jubilæumsskrift i anledning af 25-års jubilæet

Forord.

Dette jubilæumsskrift udgives i anledning af, at Vestjydsk Jagthornblæserlaug har 25-års jubilæum i 2015. Lauget har med andre ord eksisteret fra 1990-2015.

Der er tidligere udgivet et jubilæumsskrift ved Vestjydsk Jagthornblæserlaugs 10-års jubilæum, som er til-gængeligt på Laugets hjemmeside. I dette jubilæumsskrift kan man læse om Laugets oprettelse, aktiviteter og Laugsskråen.

Nærværende jubilæumsskrift er en fortsættelse af det tidligere jubilæumsskrift. Her kan du læse beretninger fra de tre oldermænd i perioden 2000-2015, om faste begivenheder i Lauget og om øvrige aktiviteter i de for-gangne år.

En stor tak skal lyde til de laugsbrødre og laugssøstre, som har leveret bidrag til dette jubilæumsskrift. Tak til: Knud Erik Gade, Leif Aslak, Conny Frank, Anders From Nielsen, Ulla Voldbjerg Sørensen, Verner Mortensen, Ulrich H. Pedersen, Michael Jensen, Peter Lund Koefoed, Alex Nygård og Svend Erik Pedersen.

Også tak til dem, som gennem årene har taget billeder ved begivenheder i Vestjydsk Jagthornblæserlaug. Nogle af disse fotos er indsat i dette jubilæumsskrift – de øvrige kan findes på Laugets hjemmeside.

Endelig skal lyde en tak til redaktionen, som har stået bag jubilæumsskriftet. Tak til: Ulla Voldbjerg Sørensen, Peter Lund Koefoed, Lisbeth Vester Kristensen og Mette Vilsbøll.

25 år er lang tid, og det skal fejres. Jubilæumsfest afholdes i Skyttegården på Hjerl Hede lørdag den 6. juni 2015, hvor æresmedlemmer, laugsbrødre og laugssøstre med påhæng er inviteret.

God fornøjelse med læsning af jubilæumsskriftet!

Keld Nielsen

Oldermand

You may have missed